Šta je FUK?

Postoji više definicija, ali su sve one slične po tome što utvrđuju da FUK odnosno finansijsko upravljanje i kontrola (interna kontrola) obuhvataju celokupni sistem finansijskih i drugih kontrola, uključujući i organizacionu strukturu, metode i procedure, i to ne samo finansijskih sistema, već i operativnih i strateških sistema organizacije u javnom sektoru.

Upravljanje rizicima

Iz misije i vizije slede ciljevi organizacije koji se moraju imati u vidu u postupku upravljanja rizikom na nivou cele organizacije ili upravljanja rizikom organizacije (ERM – Enterprise Risk Management).
Upravljanje rizikom organizacije odnosi se na proceduru identifikovanja, procene, upravljanja i kontrole nad eventualnim događajima ili situacijama, u cilju pružanja razumnih, objektivnih uveravanja da će organizacija ostvariti postavljene ciljeve

Definicija rizika

Poslovni rizik predstavlja pretnju da će se određeni događaj, radnja ili nečinjenje (propust) negativno odraziti na sposobnost organizacije da ostvari svoje poslovne ciljeve i uveća vrednost.

Model upravljanja rizikom

1. korak: Analiza kontrolnog okruženja.
2. korak: Identifikovanje i utvrđivanje ciljeva.
3. korak: Procena rizika:

  • identifikovanje,
  • merenje,
  • rangiranje.

4. korak:Upravljanje rizicima:

  • Analiza tolerantnosti (apetita za rizikom),
  • Analiza kontrola.

5. korak:Preporuka narednih aktivnosti i praćenje.