Interna revizija u javnom sektoru

Interna finansijska kontrola u javnom sektoru obuhvata:

  • finansijsko upravljanje i kontrolu kod korisnika javnih sredstava;
  • internu reviziju kod korisnika javnih sredstava;
  • harmonizaciju i koordinaciju finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije koju obavlja Ministarstvo finansija – Centralna jedinica za harmonizaciju.

Internu reviziju korisnici javnih sredstava uspostavljaju na jedan od sledećih načina:

  • organizovanjem posebne funkcionalno nezavisne organizacione jedinice za internu reviziju u okviru korisnika javnih sredstava, koja neposredno izveštava rukovodioca korisnika javnih sredstava;
  • organizovanjem zajedničke jedinice za internu reviziju na predlog dva ili više korisnika javnih sredstava, uz prethodnu saglasnost Centralne jedinice za harmonizaciju Ministarstva finansija;
  • obavljanjem interne revizije od strane jedinice interne revizije drugog korisnika javnih sredstava, na osnovu sporazuma, uz prethodnu saglasnost Centralne jedinice za harmonizaciju Ministarstva finansija.