Šta je interna revizija?

Institut internih revizora (The Institute of Internal Auditors (IIA)) definiše internu reviziju na sledeći način: „Interna revizija predstavlja nezavisnu i objektivnu ocenjivačku i konsultantsku aktivnost osmišljenu da „uveća vrednost“ i poboljša poslovanje organizacije. Interna revizija kroz sistematičan i disciplinovan pristup koji primenjuje u ocenjivanju aktivnosti, organizaciji pomaže u ostvarivanju ciljeva.“ Interna revizija funkcioniše u skladu […]

Nezavisnost interne revizije

Interna revizija i interni revizor organizaciono i funkcionalno su nezavisni i direktno odgovorni rukovodiocu preduzeća. Organizaciona nezavisnost uspostavlja se u odnosu na druge organizacione delove preduzeća. Funkcionalna nezavisnost uspostavlja se nezavisnim planiranjem, sprovođenjem i izveštavanjem o obavljenim internim revizijama. Interna revizija treba da bude uspostavljena na način koji onemogućava uplitanje u rad koji obavljaju interni […]

Osnovne vrste internih revizija

Postoji niz različitih vrsta revizija, ali su sledeće najčešće: revizija sistema; suštinska revizija; revizija uspešnosti (performansi); finansijska revizija; revizija informacionih sistema i revizija ugovora.

Interna revizija u javnom sektoru

Interna finansijska kontrola u javnom sektoru obuhvata: finansijsko upravljanje i kontrolu kod korisnika javnih sredstava; internu reviziju kod korisnika javnih sredstava; harmonizaciju i koordinaciju finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije koju obavlja Ministarstvo finansija – Centralna jedinica za harmonizaciju. Internu reviziju korisnici javnih sredstava uspostavljaju na jedan od sledećih načina: organizovanjem posebne funkcionalno nezavisne […]