Model upravljanja rizikom

1. korak: Analiza kontrolnog okruženja.
2. korak: Identifikovanje i utvrđivanje ciljeva.
3. korak: Procena rizika:

  • identifikovanje,
  • merenje,
  • rangiranje.

4. korak:Upravljanje rizicima:

  • Analiza tolerantnosti (apetita za rizikom),
  • Analiza kontrola.

5. korak:Preporuka narednih aktivnosti i praćenje.