Nezavisnost interne revizije

Interna revizija i interni revizor organizaciono i funkcionalno su nezavisni i direktno odgovorni rukovodiocu preduzeća.
Organizaciona nezavisnost uspostavlja se u odnosu na druge organizacione delove preduzeća.
Funkcionalna nezavisnost uspostavlja se nezavisnim planiranjem, sprovođenjem i izveštavanjem o obavljenim internim revizijama. Interna revizija treba da bude uspostavljena na način koji onemogućava uplitanje u rad koji obavljaju interni revizori prilikom utvrđivanja obima interne revizije, planiranja, izvršavanja zadataka i izveštavanja.