Usluge interne revizije

Finansijski internet portal www.biznis-plan.co.rs zamišljen je kao interaktivni projekat čija se delatnost prostire u više poslovnih sfera, prvenstveno zasnovan na pružanja relevantnih i pravovremenih finansijskih informacija, neophodnih za savremeno poslovanje. Biznis-plan predstavlja informativni portal koji nastoji da obezbedi pravovremene i ažurne informacije pretežno sa finansijskog tržišta Republike Srbije, koje su neophodne za svakodnevnu poslovnu primenu u profesionalnim, poslovnim i privatnim finansijama.

Profil agencije

Prilikom definisanja delokruga aktivnosti Agencije LimanTeam, pored brzog, jednostavanog i lakog servisa prilikom izrade različitih vrsta investicionih studija i biznis planova, postavljen je osovni cilj i u domenu unapređenje sistema kvaliteta i to u svim sferama poslovanja, kako u našoj zemlji, tako i u Regionu. Sami ciljevi se ostvaruju prvenstveno putem pružanja usluga koje imaju […]

Metodologija poslovanja

Metodologija koja se primenjuje počevši od prvog kontakta sa klijentom i upoznavanja sa njegovim zahtevima pa sve do sertifikacije i dobijanja sertifikata sadrži: Osim aktivnosti vezanih za međunarodne ISO standarde, Agencija LimanTeam je proširila svoj spektar u pružanju usluga, i to na jedan potpuno novi vid poslovanja, u svetu poznat kao finansijski konsalting. Kvalitetan finansijski […]

Vizija – misija – ciljevi

Vizija Agencija LimanTeam je u samom startu koncipirana, pozicionirana i organizovana na modernim svetskim principima uz primenu najbolje poslovne prakse. Naša vizija je da ostvarimo jednu od liderskih pozicija u Regionu prvenstveno u pružanju usluga finansijskog konsaltinga i implementacije ISO standarda. Pored toga, težimo da postanemo i inovatori među institucijama za obuku kadrova u oblasti […]

Reference

Kao uspešna firma u oblasti izrade biznis planova, možemo se pohvaliti sa velikom listom dobrih referenci. Sve firme koju su saradjivale sa nama su veama zadovoljne pruženom uslugom. Isto tako smo i mi zadovoljni saradnjom sa našim klijentima, i uvek smo spremni da im izadjemo u susret. Pogledajte našu listu referenci.