Usluge interne revizije

Delokrug aktivnosti Agencije LimanTeam, Novi Sad u predhodnih više od deset godina poslovanja, dominantno je vezan za poslovno savetovanje prvenstveno iz domena finansijskog i bankarskog poslovanja. Pored brzog, jednostavanog i lakog servisa prilikom izrade različitih vrsta investicionih studija i biznis planova, postavljen je i dodatni cilj u domenu unapređenja poslovanja klijenata, kroz koncept praktične obuke za kvalitetnu implementaciju i izvođenje interne revizije u javnom sektoru, zasnovane na aktuelnim zakonskim rešenjima i međunarodnim standardima.

Agencija LimanTeam, Novi Sad okuplla je posvećene profesionalce, sa sertifikatima Ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru, izdatih od strane Ministarstva finansija Republike Srbije (Centralna jedinica za harmonizaciju), koji poseduju višegodišnje iskustvo u implementaciji i izvođenju interne revizije u javnom sektoru.

U cilju unapređenja Vašeg poslovanja, spremni smo da Vam stavimo na raspolaganje naše znanje, profesionalnu etiku, kao i višegodišnje iskustvo, koje smo stekli radeći u domaćim i stranim finansijskim organizacijama na značajnim poslovnim projektima, koji su vrlo često imali međunarodni karakter.

 
Koncept praktične obuke

Agencija LimanTeam nudi poseban koncept praktične obuke za kvalitetno izvođenje interne revizije.

Ekonomska nestabilnost nosi sa sobom nove rizike i izazove za opstanak preduzeća, usled čega uloga interne revizije ne samo da je zakonska obaveza za akcionarska društva, korisnike javnih sredstava i finansijske institucije, već je i neophodna za sva preduzeća kojima je cilj da ostanu na tržištu i poboljšaju svoje pozicije.

Proces interne revizije odnosi se na identifikovanje, procenu i upravljanje rizikom, usklađenost poslovanja sa zakonima, pouzdanost finansijskih i drugih informacija, ekonomičnost poslovanja, zaštitu sredstava i podataka. Istovremeno podrazumeva veliku odgovornost i obavezu čije neadekvatno i nestručno izvođenje može dovesti do značajnih propusta koji se mogu vrlo loše odraziti na poslovanje preduzeća!

Usled nedostatka praktične obuke za efikasno i adekvatno izvođenje interne revizije, naš tim posvećenih profesionalaca, pripremio je jedinstveni program na kome ćete uz vežbe i praktične primere steći neophodna znanja i dobiti odgovor na svako Vaše pitanje.