Materiju interne revizije u Republici Srbiji uređuje više zakona, od kojih se izdvajaju: